planning

אנו מחויבים לעולם שאנו חיים בו

שמירה על הסביבה היא חלק מתפיסת העולם העסקית שלנו. כחברה גלובלית, אנו מחויבים לשמירה על הסביבה באמצעות שיפור מתמיד של התהליכים והשירותים שלנו. אנו משיגים זאת על ידי עמידה בתקנות ובסטנדרטים בינלאומיים, פיתוח תהליכים הנדסיים בפרויקטים המבוצעים על ידינו להפחתת זיהום האויר, שימוש מושכל במים ואנרגיה, הזרמת שפכים, סילוק פסולת, מיחזור ועידוד השימוש בחומרים ובטכנולוגיות ידידותיות לסביבה.

סגירת תפריט