planning.3

האנשים הם הנכס החשוב שלנו

קבוצת עשת מונה כ- 150 עובדים, והם הכוח המניע של החברה. אנו מחוייבים לעובדינו ודואגים לבנות עמם מערכת יחסי עבודה המבוססת על אמון וכבוד הדדי. החברה משקיעה משאבים רבים לקידום האישי והמקצועי של עובדיה. הכשרה מקצועית וטכנולוגית, השתתפות בכנסים ותערוכות מקצועיות, בארץ ובעולם. מהנדסי החברה מצויידים בציוד מיחשוב מתקדם ויחידות עבודה חדישות, המאפשרים להם להיות תמיד בחזית הטכנולוגית בתחום התכנון ההנדסי. מנהלי החטיבות בעשת הם אנשי מקצוע הבאים מתחומי ההנדסה האזרחית, בעלי ידע נרחב בתעשייה וניסיון רב שנים, והם מהווים את הבסיס ליכולת החברה להתמודד עם כל פרויקט.

סגירת תפריט