planning

אין פרויקט גדול מידי או מורכב מידי עבורנו

בפרויקטים הנדסיים גדולים מעורבים עשרות קבלני משנה וספקים, אלפי עובדים, והשקעת כסף רב בחומרים, ציוד ושירותים.  הבאת פרויקטים מורכבים מסוג זה לגמר מוצלח, דורשת מומחיות ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה, בעלי ניסיון וידע בביצוע פרויקטי TURNKEY – תוך שימת לב על כל פרט. לניסיון העשיר, למקצועיות ולאמינות המוכחים בשטח מדי יום, נוספו עם השנים יכולות מקצועיות מיוחדות המיושמות ע”י צוות מקצועי נמרץ, התעדכנות והתחדשות בשיטות עבודה מתקדמות, ציוד משוכלל ומעיין של רעיונות יצירתיים ומאתגרים.

אנשינו מנהלים כל מיזם ופרויקט החל משלבי הפרוגרמה, העיצוב, התכנון והפיתוח ועד להשלמתו הסופית, כולל אספקה, הקמה וביצוע על פי התכנון הראשוני.

ניהול פרויקטי TURNKEY נעשה באופן מקיף, וכולל את השלבים הבאים:

  • בדיקות היתכנות המשלבות שיטות, נהלים ותיעוד
  • הכנת פרוגרמה ואישורה על ידי הלקוח
  • הכנת תכנון ראשוני והגשת בקשה להיתרי בנייה
  • תכנון מפורט
  • פיתוח האתר
  • ניהול תהליך משא ומתן והגשה עם הספקים השונים
  • ניהול החומרים, כולל רכש, קליטת חומרים ובדיקתם, אחסון והנפקה לקבלנים השונים
  • ניהול הבניה והאדמיניסטרציה בשטח
  • תפעול שוטף
  • פיקוח על עבודה על פי תקנות הבטיחות והנהלים

פתרונות Turnkey של קבוצת עשת מתמקדים בשלושה נושאים עיקריים בתחום ההנדסה האזרחית:

תכנון מבנים – מבני בטון או פלדה, או שילוב ביניהם, בכל גודל ולכל מטרה, כולל בניינים רבי קומות, גשרים, מבנים תת קרקעיים, מבני תעשיה ועוד.

תכנון כבישים ותנועה – תכנון כבישים ומסילות, תחבורה ותנועה כולל ניקוז ותיעול, פיתוח תשתיות והתרחבות עירונית.

שירותי הנדסה – בניית צוותי תכנון לפרויקטים, ניהול ובקרה של תהליך התכנון והתיאום. תמיכה פיננסית בפרויקטים, ניהול, פיקוח, בטיחות, רכש והכנת מכרזים.

סגירת תפריט