planning.3

עומדים לרשותכם כאשר אתם זקוקים לנו. תמיד.

קבוצת עשת מציעה שירותי הנדסה לכל שלב ושלב בפרויקט, ובכלל זה ניהול כולל של הפרויקט, אחריות ופיקוח על בטיחות הפרויקט, בחירה נכונה של קבלני משנה ויועצים, ניתוח והמלצות בכל הקשור לביצוע התכנון ושיטות העבודה הנדרשות לפרויקט, הגדרת התקציב וביצוע הפרויקט.

חטיבת שירותי ההנדסה מספקת את כל סל השירותים או חלקם, בהתאם לצרכי הלקוח ותקציבו ועל פי דרישות הפרויקט.

השירותים ההנדסיים כוללים:

ניהול התכנון: צוותי תכנון ויועצים מקצועיים, לתכנון כל שלב ושלב במיזם.

תכנון התשתיות: מהנדסי החברה יטפלו בתכנון התשתיות השונות, בין אם מדובר בכביש, בנין או תכנון גשר. אנו נדאג לתאום ותכנון כל פרט מקטן ועד גדול, בהתאם לתוכנית האדריכלית, כולל מים, ביוב, אוויר דחוס, חשמל, מיזוג אוויר, תאורה, תקשורת וכו’.

הכנת מפרטים, חישובי כמויות ואומדנים: אנשי עשת יספקו סט מדויק של מפרטים וחישובים עבור הפרויקט, כולל הקונסטרוקציה, הבנייה, פיתוח תשתיות ועוד. עלויות פרויקט נאמדות בהתאם למחירי השוק בזמן ביצוע הפרויקט.

סיוע הנדסי – פיננסי: קבוצת עשת הנדסה מציעה סיוע ללקוחותיה בעבודתם מול הבנקים, חברות הנדל”ן, ומוסדות פיננסיים נוספים, בתחומים הבאים: זכויות בנייה, מצב משפטי, עלויות רכישת קרקעות, מיסוי, אגרות והוצאות נלוות אחרות.

בנוסף לכך, אנו מסייעים גם בביצוע אומדני עלות של פרויקט, הערכת שווי הפרויקט (על פי מחירי השוק), הכנת תזרים מזומנים לפרויקט, בדיקות רווחיות וניתוחן, הערכת הוצאות ועוד.

פרויקטים מיוחדים: פיקוח על פרוייקטים מיוחדים המצריכים משאבים מגוונים ושונים, ניהול פרויקטים הנדסיים עבור משרדי ממשלה וארגונים גדולים.

סגירת תפריט